Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg IPU/IZL/2013/048

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-19
Ogłoszenie o postępowaniu Nr IPU/IZL/2013/048
Wykonanie projektu przebudowy instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku magazynu nr 4 na terenie WOC w Porcie Gdańskim


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Wykonanie projektu przebudowy instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku magazynu nr 4 na terenie WOC w Porcie Gdańskim.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości założenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w jak najkrótszym terminie. Oferent winien zadeklarować w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia (w tygodniach, licząc od daty otrzymania zlecenia).

7. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
- cena - waga - 80%
- termin realizacji - waga - 20%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu z największą ilością punktów tj. cena oferty + termin.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 316 skrzydło "B", w terminie do dnia 02.04.2013 do godziny 11:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 305 B, w dniu 02.04.2013 r. o godzinie 11:15.

9. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl