Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg 5/FU/2013

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2013-03-12

Kliknij aby powiększyć
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk
ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Kontenerowej, z przeznaczeniem pod budowę elektrowni opalanej biomasą

Przedmiot przetargu stanowi teren o pow. około 20 ha, niezabudowany, przeznaczony pod budowę elektrowni opalanej biomasą. Przedmiot przetargu został podzielony na obszary:
- Obszar A o pow. ok. 12 ha
- Obszar B o pow. ok. 6 ha
- Obszar C o pow. ok. 2 ha.
Oferta musi zostać złożona na Obszar A. Złożenie oferty dodatkowo na Obszar B bądź jego część i/lub Obszar C zależy od potrzeb przyszłego Inwestora.

Opłaty za przedmiot przetargu składają się z 2 części:
Część I opłat /Opłata stała/
Minimalne wywoławcze stawki opłaty stałej wynoszą:
za Obszar A - 4,75 EUR/m2/rok
za Obszar B - 4,00 EUR /m2/rok
za Obszar C - 4,00 EUR /m2/rok
W okresie realizacji inwestycji będą obowiązywały "stawki inwestycyjne" opłaty stałej, które ustala się w następujący sposób:
- w okresie od dnia wejścia w życie umowy dzierżawy maksymalnie do dnia uzyskania pozwolenia na budowę, lecz nie dłużej niż przez 24 miesiące począwszy od dnia wejścia w życie umowy - w wysokości 25% oferowanych stawek opłaty stałej,
- po powyższym okresie maksymalnie do dnia uzyskania zgody na użytkowanie, lecz nie dłużej niż przez 36 miesięcy począwszy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę - w wysokości 50% oferowanych stawek opłaty stałej.
Część II opłat /Opłata dodatkowa/
Obejmuje opłaty publicznoprawne związane z Nieruchomością, a w szczególności podatek od Nieruchomości i znajdujących się na Nieruchomości budynków i budowli wzniesionych przez Dzierżawcę, a także opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Opłaty podane w przetargu:
są stawkami netto i zostaną powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
nie zawierają opłat za czynniki energetyczne,
stawki opłaty stałej podlegają corocznej waloryzacji według wartości zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) dla Polski w ujęciu rocznym,
opłata dodatkowa wynikać będzie z decyzji lub ogłoszeń przez prawo przewidzianych lub decyzji organów właściwych do naliczania i poboru podatków i opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
nie zawierają opłat portowych, wynikających z Taryfy opłat portowych ZMPG SA.

Okres dzierżawy:
Obszar A minimalnie na 25 lat
Obszar B i C według potrzeb przyszłego Dzierżawcy.
Zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 10 lat wymaga uzyskania przez ZMPG SA zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa udzielonej w drodze decyzji administracyjnej.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:
Zapoznają się z warunkami przetargu i pobiorą dokumentację przetargową.
Złożą ofertę w siedzibie ZMPG SA w sekretariacie Pionu Finansowego (pokój nr 104B) do dnia 30.04.2013 r. do godz. 10:00.
Wpłacą wadium w wysokości: 1 000 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy ZMPG SA w Banku BPH na konto nr 10 1060 0076 0000 3310 0019 9583 z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem "Przetarg nr 5/FU/2013". Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby znalazło się na w/w koncie najpóźniej do dnia 29.04.2013 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.04.2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie ZMPG SA przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku Nowym - Porcie w Sali konferencyjnej nr 9 na parterze.
Osoby, które przybędą dnia 20.03.2013 r. o godz. 11:15 na ul. Kontenerową w Gdańsku będą mogły dokonać wizji Nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przybycie należy potwierdzić telefonicznie pod numer 58 737 71 64 lub 785 874 161. Miejsce spotkania: przy wjeździe na ulicę Kontenerową. Szczegółowe warunki przetargu określa dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami, którą można otrzymać w sekretariacie Pionu Finansowego ZMPG SA w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Zamkniętej 18 - pokój nr 104 B I piętro w dni robocze w godz. 8:00-14:00, tel.: 58 737 92 49 lub 58 737 97 23, fax: 58 737 97 22 lub pobrać na stronie internetowej ZMPG SA: www.portgdansk.pl.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia (nierozstrzygnięcia) przetargu bez wybrania oferty.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl